Instytut psychiatrii i neurologii forum

Samą z drogich placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest uważający się obecnie w Stolicy, ubrany w 1951 roku z propozycje grup psychiatrów i neurobiologów, w ostatnim cennego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w terenie badań naukowych i szkoleń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne dochodzenia w obrębie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klasy kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w aspekcie tych części (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), uczenia i przygotowania doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i domy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki i Pomagania Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują efektywne a daleko delikatne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i robione leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z pięknymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i sam budynek wymaga gruntownego remontu, na jaki brakuje środków. Niewielka część łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych i umożliwienia komfortowych warunków leczonym to zaledwie część kłopotów Instytutu. Kwestia sposobów na remonty klinik pozostaje kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Być chyba, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać środki na remont i Instytut będzie mógł kontynuować swoją pozycję działania od powodu do końca.