Stosunki miedzynarodowe a politologia

Kontakty międzynarodowe są niezwykle powszechne w dobie globalizacji. Nowe wynalazki w dziedzinach transportu i komunikacji znacznie skróciły dystans między państwami, i nawet kontynentami. Teraz adresat otrzymuje list po paru dniach, oraz nie po kilku miesiącach, gdy więc pozostawało wcześniej. Zawsze można też do kogoś zadzwonić i połączyć się bezpośrednio. Jazda na nowy koniec świata nie posiada już lat, ale wystarczy tylko kilka godzin samolotem. Współcześnie odległe kraje są dla nas na wybranie ręki i dzięki mediom - prasie, telewizji, internetowi.

Pojawiło się wiele innych możliwości współpracy. Wyjazdy zagraniczne były się bliższe i dostępniejsze, oraz co za tym chodzi - także znacznie częstsze. Obecnie bez kłopotu można zdobyć się na inny kontynent, gdzie obowiązuje zupełnie nowa cywilizacja a różne obyczaje. Wystarczy bilet na samolot a ważna wylądować w Azji, w Afryce czy na dalekiej wyspie. Obraca się także sytuacja polityczna na świecie. Po skończeniu strefy Schengen zniesiono większość ścian w Zgód Europejskiej i każdy jej człowiek może śmiało podróżować między państwami.

Intensywne kontakty wielokulturowe wymagają dobrego przygotowania. Firma, która planuje zdobyć nowe rynki zagraniczne, wiele zyska na zatrudnieniu odpowiedniego pośrednika, który właśnie przedstawi proponowaną ofertę. Szczególnie charakterystyczne są w niniejszym sukcesie tłumaczenia ustne. Polskie przedsiębiorstwo w asyście tłumacza może zdobyć rynki międzynarodowe, bezpośrednio wchodząc do zainteresowanych. Wizyta przedstawicieli japońskiego koncernu samochodowego w polskiej fabryce przebiegnie znacznie zdecydowanie w obecności tłumacza. Bez tłumacza nie mogłyby się odbywać i spotkania polityczne na poziomie międzynarodowym. Obecność osoby, która zna daną kulturę, pozwala uniknąć wpadek i niejasności. To drogie w dużych negocjacjach, gdzie czasem drobne elementy mogą zaważyć na osiągnięciu transakcji.