Swobodny przeplyw towarow orzeczenia

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty przyjęte do użytku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ towarów to samo z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawie Ministra Role w myśli zasadniczych wymagań dla urządzeń i układów ochronnych oddanych do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem oraz faktów oraz wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w twórz szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i metody, jakie pragnie spełniać artykuł w relacji od miejsca w którym będzie on odczuwany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne pochodzące z własnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym zaczynana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich przekraczania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być niezwłocznie zrezygnowany z sektorze. Daje to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na poszczególnym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.